Telefony

Alarmowe:

Numer alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997 lub 55 249 99 00
Infolinia Policji 800 392 218
Straż Pożarna 998
Straż Miejska 606 810 667
Pogotowie energetyczne 991,  55 248 30 29
Pogotowie ciepłownicze 55 248 31 53,  698 462 662
Pogotowie wodno-kanalizacyjne  509 946 777,  649 40 62,  649 40 63

Urzędy:

Urząd Miejski 248 20 01, 248 2002, 248 20 03

Urząd Pocztowy 248 30 22

Biuro Pracy  55 249 96 00,  fax: 55 249 96 10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 55 649 62 45

Apteki:

Verbena ul. Jagiełły – 55 248 2774
DOZ Zamkowa ul. Jagiełły – 55 249 19 79
DOZ Pasłęcka ul. Pl. Grunwaldzki 6 – 55 249 19 75 , 55 2491981
Ogrodowa ul. Ogrodowa – 55 248 10 38

„Pod Lwem” (PoloMarket) ul. 3 Maja 60 – 55 230 78 53, 798 00 23 30

Szpital Miejski – 55 249 15 55
Rejonowa Przychodnia Zdrowia Pl. Grunwaldzki 7 – 55 248 20 51
Niepubliczny ZOZ LEKARZ Pl. Grunwaldzki 7 – 55 249 19 19
Niepubliczny ZOZ TWOJE ZDROWIE – 55 249 19 80

Weterynarze:

Marek Wysokiński 55 248 36 30, kom. 609 576 197
Marian Oskroba 55 248 27 17, kom. 603 602 225
Adam Szczęsny  kom. 601 083 752 Pasłęk, ul. Polna 3A

Gastronomia:

Restauracja Boston 55 248 31 33
Pizzeria „Jedynka” 55 231 22 85
Pizzeria „Diablo” 55 248 44 88
Bar Pod Bramą ul. Krasickiego 55 248 12 91

Noclegi:

ul. Dąbrowskiego 5

Sand Valley

MOSiR ul. Kraszewskiego 248 649 49 49, 608 654 360

Auto:

Stacja Lotos Rafinerii Gdańskiej 55 248 38 19
Stacja Orlen 55 248 23 63
Stacja BP
Pomoc drogowa 55 248 4160, 602 774 652
Warsztat

2017 re-rum.pl